Z okazji "Dnia Strażaka" pragniemy złożyć wszystkim strażakom waszym rodzinom
i sympatykom naszej OSP
słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań,
za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego
oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.
Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze bezpiecznych wyjazdów i powrotów z akcji,
a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności,
a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

                                                                              W imieniu zarządu OSP Wiązownica
                                                                                                     Prezes
                                                                                         
Władysław Naspiński

                                                                                

 

                        Zabezpieczenie biegu w Radawie

W dniu 22.10.2017 nasza jednostka wzięła udział w zabezpieczeniu biegu na terenie Radawy.
Bieg został zorganizowany przez firmę Bacówka Hotel & SPA pod hasłem " Rodzinny Bieg Po Zdrowie "
Działania nasze polegały na zabezpieczeniu wyznaczonej trasy biegu na drogach powiatowych i gminnych.
Do zabezpieczenia użyte zostały dwa z trzech samochodów którymi dysponuje nasza jednostka.

1. IVECO GBA 2,5/16           [439/22]
2. Renault Kangoo               [ 439/24]

                          Udział w festynie rodzinnym w Radawie.

W dniu 21.10.2017r. strażacy z Wiązownicy wzięli udział w spotkaniu rodzinnym zorganizowanym przez fundację z Jarosławia.
Spotkanie odbyło się na terenie ośrodka GOWiR w Radawie.
Strażacy demonstrowali sprzęt jakim dysponują odpowiadali na wiele pytań jakie padały od uczestników spotkania. Na zakończenie nasi strażacy wykonali pokaz swoich umiejętności w działaniach. Dziękujemy kierownictwu fundacji za możliwość przeprowadzenia i propagowania zagadnień ratowniczych.

Rozstrzygnięcie plebiscytu na najlepszą jednostkę OSP województwa Podkarpackiego.

W głosowaniu przeprowadzonym przez Nowiny nasza jednostka uplasowała się na trzecim miejscu w powiecie jarosławskim.
Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w głosowaniu za oddane głosy na naszą jednostkę.

     Konkurs na Najlepszą Jednostkę OSP woj. Podkarpackiego

Nasza Jednostka została zgłoszona do konkursu zorganizowanego przez Nowiny " Najlepsza Jednostka OSP woj. Podkarpackiego " w związku z tym zwracamy się z prośbą do naszych przyjaciół i sympatyków o wsparcie i oddanie głosu na naszą OSP. Jeśli chcesz oddać głos wyślij SMS pod nr 72355 o treści NDRU.216
każdy głos się liczy i będzie dla nas dużo znaczącym wsparciem, głosowanie trwa do 26.04.2017 do godziny 21:00 .
Za wszystkie głosy dziękujemy!

                                         Spotkanie z młodzieżą

W dniu 03.04.2017 w zespole szkół w Wiązownicy odbyło się pierwsze z kilku zaplanowanych w tym roku spotkań z młodzieżą szkolną. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się ze sposobami prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jak również mogli zapoznać się ze sprzętem jakiego używa nasza jednostka podczas działań. Podczas spotkania został również poruszony temat wypalania suchych traw, temat jakże na czasie. Strażacy w dyskusji przedstawili bezsensowne i powodujące bardzo duże zagrożenie między innymi dla zabudowań, lasów jak również ludzi wyjaśniając że jest to czyn zabroniony. Uczniowie obecni na spotkaniu mieli również możliwość zadawania pytań na tematy związane z pracą strażaków na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klasy 4 , 5 , 6 a ze strony OSP - Dariusz Wyczawski strażak ratownik KPP, Wiesław Płachetko strażak kierowca, Józef Kruk strażak, Ryszard Kruk strażak, Karol Bieszczad strażak, Kolasa Jacek strażak. Dziękujemy Dyrekcji jak również Nauczycielom naszej szkoły za możliwość przeprowadzenia spotkania z młodzieżą.

        Zebranie sprawozdawcze w OSP Wiązownica


28.01.2017r. Odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działanie naszej jednostki w 2016 roku.
Rozpoczynając zebranie Prezes OSP Dh. Władysław Naspiński przywitał zaproszonych gości w osobach:
Wójta Gminy Wiązownica Pana Mariana Jerzego Ryznara, z ramienia PSP w Jarosławiu Mł. Bryg. Krzysztofa Brudka, jak również wszystkich druhów przybyłych na zebranie.
Następnie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w roku sprawozdawczym byłego prezesa naszej jednostki Dh. Józefa Naspińskiego.
Przewodniczącym zebrania został wybrany Dh. Władysław Papa
Protokolantem Dh. Dariusz Wyczawski
Zostały przedstawione sprawozdania z działalności OSP:
- Sprawozdanie finansowe
- Sprawozdanie komisji rewizyjnej która postawiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi.
Po sprawozdaniach rozpoczęto dyskusję.
W dyskusji głos zabrali:
- Gospodarz Gminy Wiązownica Wójt Marian Jerzy Ryznar
- Przedstawiciel PSP w Jarosławiu Mł. Bryg. Krzysztof Brudek
- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Dh. Władysław Papa
- Komendant Gminny ZOSP RP Dh. Ryszard Knap
- Sekretarz OSP Dh. Dariusz Wyczawski

Po dyskusji został przedstawiony plan działalności OSP na rok bieżący, jak zauważył Pan Wójt plan bardzo ambitny wymagający od naszych strażaków dużego zaangażowania w działalność na rzecz wspólnego dobra.
Po wyczerpaniu scenariusza zebrania Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za przybycie i zakończył zebranie.

                              Współdziałanie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

14.11.2016 Druhowie naszej jednostki uczestniczyli w szkoleniu z zakresu współdziałania z lotniczym pogotowiem ratunkowym, szkolenie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Jarosławiu.
Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy.
W pierwszym etapie zostało przeprowadzone szkolenie teoretyczne w PSP Jarosław, następnie szkolenie praktyczne w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku.
Z naszej jednostki w szkoleniu wzięło udział 5 ratowników.

                                       Ćwiczenia powiatowe jednostek OSP KSRG

15 października w miejscowości Młyny odbyły się ćwiczenia jednostek OSP KSRG z terenu powiatu jarosławskiego. Gospodarzami ćwiczeń była Gmina Radymno i jednostka OSP Duńkowice, gdzie wyznaczono miejsce koncentracji sił i środków biorących udział w ćwiczeniach.

Temat ćwiczeń to "Gaszenie pożarów obiektów wielkopowierzchniowych z elementami ewakuacji", a przeprowadzono je na terenie Centrum Handlu i Magazynowania "Korczowa Dolina". Oficjalnego rozpoczęcia ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu bryg. Piotr Biały w obecności Wójta Gminy Radymno Bogdana Szylara i Prezesa OSP Duńkowice Grzegorza Błaszczyka.

W ćwiczeniach wzięło udział 11 zastępów OSP KSRG, w sumie 70 ratowników. Kierownikiem ćwiczeń był mł.bryg. Janusz Jabłoński, naczelnik wydziału operacyjno-rozpoznawczego z Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu, a ich p odsumowania i oceny dokonał zespół rozjemców w składzie: mł.bryg. Zygmunt Jasiłek, mł.bryg. Krzysztof Kowal, asp.sztab. Leszek Pelc.

Przygotował:

mł.bryg. K.Kowal /KP PSP Jarosław/
źródło: http://www.kppspjaroslaw.itl.pl/                                Manewry Gminne w Radawie

W dniu 21.08.2016 w miejscowości Radawa odbyły się manewry Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy pod hasłem " Bezpieczna Gmina Wiązownica 2016 "
Patronat nad ćwiczeniami objął Wójt Gminy Wiązownica Pan Marian Jerzy Ryznar.
Z ramienia PSP obecni byli mł. Brygadier Bogdan Ochab i mł. Aspirant Mariusz Marek
Celem ćwiczeń było:
Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie umiejętności sił i środków jednostek ochrony przeciw - pożarowej w gminie Wiązownica
a) Gaszenie pożaru wraz z dostarczeniem wody na duże odległości poprzez przepompowywanie oraz budowę stanowiska wodnego w celu utrzymania stałego zaopatrzenia w wodę.
b) Doskonalenie ratownictwa technicznego z wykorzystaniem posiadanego sprzętu
c) Udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przed - medycznej
d) Prowadzenie sprawnie ewakuacji osób zagrożonych
e) Doskonalenie organizacji i prowadzenie łączności radiowej
f) Doskonalenie dowodzenia akcją ratowniczą
g) Doskonalenie współdziała między jednostkami podczas zdarzeń.

Po zakończeniu ćwiczeń Wójt Gminy zabierając głos pogratulował druhom udanych ćwiczeń i życząc aby wszystkie działania naszych jednostek w realnych działaniach kończyły się zawsze powodzeniem tak jak podczas ćwiczeń.

                              Kolejne ćwiczenia w OSP Wiązownica

22.07.2016 o godzinie 19:30 strażacy naszej jednostki otrzymali telefoniczną informację o alarmie dla OSP, wszyscy druhowie wpisani do systemu alarmowania udali się do remizy.

Na miejscu otrzymali informację że pali się las przy ulicy Nowej w Wiązownicy.
Na miejsce udał się pierwszy zastęp GBA 2,5/16. Po dotarciu na miejsce dowódca podjął decyzje o podaniu dwóch prądów wody w natarciu i poprosił stanowisko kierowania o wsparcie. Został zadysponowany drugi samochód OSP Wiązownica GBA 2,5/16. Po zlokalizowaniu pożaru i dogaszeniu resztek ognia jednostka wróciła do remizy. Taki przebieg zdarzeń zakładał scenariusz ćwiczeń jakie zorganizowano w tym dniu. Ćwiczenia miały na celu:
- sprawdzenie skuteczności alarmowania strażaków.
- doskonalenia sprawiania linii gaśniczych.
- doskonalenie posługiwania się środkami łączności
- wspólne działanie dwóch zastępów.
W ćwiczeniach wzięło udział 15 ratowników.

      Wspólne Ćwiczenia OSP Nielepkowice i OSP Wiązownica

Scenariusz ćwiczeń obejmował wypadek drogowy z udziałem samochodu osobowego i skutera, w zdarzeniu tym zostają poszkodowane dwie osoby w tym jedna nieprzytomna wymagająca natychmiastowej pomocy jak, również pożar budynku gospodarczego wraz z ewakuacją osoby poszkodowanej i udzieleniu pomocy przed-medycznej. Obydwa zdarzenia miały miejsce na terenie Nielepkowic do których jako pierwsza zostaje zadysponowana miejscowa jednostka OSP. Po rozpoznaniu dowódca OSP Nielepkowice informuje o potrzebie zwiększenia sił i środków. Stanowisko kierowania dysponuje 2 zastępy KSRG OSP Wiązownica. Wspólne działania obu jednostek miało na celu:
- Sprawdzenie systemu alarmowania strażaków
- Doskonalenie umiejętności i współdziałania między jednostkami OSP
- Doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratownictwa technicznego i udzielenia pomocy przed-medycznej.
- Doskonalenie umiejętności z zakresu gaszenia pożarów budynków i ewakuacji osób poszkodowanych.

Ćwiczenia odbyły się pod nadzorem Komendanta Gminnego który po zakończeniu ćwiczeń podsumował wykonanie zadań jakie zakładał scenariusz.
Komendant Gminny podziękował Naczelnikom obu jednostek z Nielepkowic i Wiązownicy za chęć organizacji wspólnych ćwiczeń druhom za poświęcony czas na doskonalenie umiejętności życząc wszystkim aby nabyte umiejętności podczas ćwiczeń owocowały w sprawnym niesieniu pomocy potrzebującym.

                                   Następne Szkolenie

21.05.2016 zostało przeprowadzone następne ze szkoleń zaplanowanych na rok bieżący.
Tym razem strażacy z naszej jednostki doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jak również, w przypadku omdleń czy innych zdarzeń. Do tej pory szkolenia takie były przeprowadzane przez druhów z naszej jednostki posiadających kurs KPP, jednak tym razem szkolenie zostało przeprowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego uprawnionego do przeprowadzenia szkoleń przed-medycznych. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na specjalistycznym sprzęcie przeznaczonym do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czas jaki został poświęcony przez naszych strażaków na ćwiczenia na pewno zaowocuje w przyszłości podczas faktycznych zdarzeń w udzieleniu profesjonalnej pomocy przed-medycznej. W ćwiczeniach wzięło udział 13 ratowników, na pewno nie jest to ostatnie szkolenie z tego zakresu.

4 Maja o godzinie 18 w Kościele Parafialnym w Wiązownicy została odprawiona Msza Święta z okazji dnia strażaka, we Mszy Świętej uczestniczyła jednostka z Wiązownicy i Nielepkowic Msza została odprawiona w intencji strażaków i ich rodzin. Po uroczystej Mszy Świętej, Proboszcz Parafii wraz z Wikariuszem dokonali poświęcenia niedawno zakupionego samochodu bojowego IVECO. Po uroczystym poświęceniu samochodu bojowego, wszyscy strażacy udali się do remizy.

                    Maj miesiącem uroczystości Strażackich

Tradycyjnie jak co roku delegacja naszej jednostki uczestniczyła w wojewódzkiej pielgrzymce strażaków do Sanktuarium na Kalwarii Pacławskiej Mszy Świętej na wzgórzu kalwaryjskim przewodniczył Ks.Bp. Stanisław Jamrozek. Jednym z licznie zaproszonych gości był Prezes Główny ZOSP RP Waldemar Pawlak.
Po zakończonej Mszy Świętej i wysłuchaniu krótkiego koncertu orkiestr dętych, Strażacy wraz ze sztandarem wrócili do jednostki.

                                     XI Zjazd Gminny ZOSRP
                                           w Wiązownicy

W Zjeździe który został zwołany na dzień 29.04.2016r. Wzięło udział 45 delegatów ze wszystkich 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Druhowie podsumowali minioną 5 letnią kadencję 2011-2016. Dużym wyróżnieniem dla naszej jednostki jest wybór trzech naszych delegatów do Zarządu Gminnego i jednego delegata do Gminnej Komisji Rewizyjnej.
Prezesem Zarządu Gminnego został Dh. Władysław Papa
Komendantem Gminnym został Dh. Ryszard Knap
Członkiem Zarządu Gminnego został Dh. Władysław Naspiński
V-ce Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej Dh. Jerzy Feldman.

                    Spotkanie z młodzieżą

Dnia 21.03.2016 w ramach przerabianego programu szkolnego na tematy związane z zagrożeniami odbyło się spotkanie w ZS w Wiązownicy ze strażakami naszej jednostki. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy:
W pierwszym zostały przedstawione zasady postępowania podczas pożaru, powodzi jak również postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym.
Drugie zagadnienie obejmowało udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, tamowanie krwawienia i postępowanie przy omdleniach.
W czasie referowania zagadnień przez naszych strażaków, uczniowie czynnie uczestniczyli w omawianych tematach, zadając liczne pytania na nurtujące ich tematy, co świadczy o potrzebie organizowania takich spotkań.
Dziękujemy dyrekcji szkoły jak również, nauczycielom ZS w Wiązownicy za możliwość przeprowadzenia spotkania z młodzieżą.

                      Wymiana samochodu bojowego

W dniu 16.03.2016 na podział bojowy w naszej jednostce został wprowadzony następny samochód ratowniczo-gaśniczy który, został zakupiony przez Urząd Gminy Wiązownica i przekazany dla OSP Wiązownica. Jest to samochód IVECO z napędem 4x4 o mocy silnika 230KM z roku 1993. Nowo wprowadzony samochód otrzymał kryptonim 439 R 23, jest to bliźniaczy pojazd posiadanego wcześniej samochodu będącego na wyposażeniu naszej jednostki.
Dotychczasowy STAR 266 został wycofany z podziału bojowego.

                 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

09.01.2016r. W naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, było to podsumowanie mijającej 5 letniej kadencji. Rozpoczynając zebranie Prezes OSP Władysław Naspiński przywitał zaproszonych gości w osobach: Z ramienia KP PSP w Jarosławiu Mł. Brygadiera Krzysztofa Brudka oraz inspektora od spraw OSP w Gminie Wiązownica, Romana Kisałe, jak również wszystkich druhów przybyłych na zebranie.
Przewodniczącym zebrania został wybrany druh Władysław Papa który poprowadził dalszą część zebrania.
Protokólantem został Piotr Lichończak.
Zostały przedstawione sprawozdania z działalności OSP, sprawozdanie finansowe jak również sprawozdanie komisji rewizyjnej która postawiła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy które zostało przyjęte jednogłośnie. Następnie po rzeczowej dyskusji w której głos zabrali zaproszeni goście, druhowie naszej jednostki jak również Komendant Gminny oraz Prezes Gminny przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania - Wyborów.
Po przeprowadzeniu wyborów zarządu OSP jak również komisji rewizyjnej został poddany pod głosowanie plan działalności na rok bieżący jak również uchwały i wnioski zgłoszone podczas dyskusji które zostały przyjęte jednogłośnie. Po wyczerpaniu punktów w scenariuszu zebrania przewodniczący zakończył walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dziękując wszystkim za przybycie i owocną dyskusję.
Tradycyjnie jak co roku z racji okresu Bożonarodzeniowego uczestniczy zebrania podzielili się opłatkiem.
Życzenia w imieniu nowego Zarządu OSP Wiązownica złożył Wiceprezes OSP życząc wszystkim zebranych jak również ich rodzinom jak najlepsze życzenia.

 

     Ćwiczenia Samoobrony w Wiązownicy

22.10.2015r. Zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne w ZS w Wiązownicy.
Zagadnienia jakie zostały realizowane miały na celu podjęcie skutecznych działań w czasie realnego zagrożenia.
Założenie 1.
Pożar budynku szkoły podstawowej, przeprowadzenie ewakuacji uczniów i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Założenie 2.
Ewakuacja osoby poszkodowanej podczas wypadku samochodowego przy użyciu narzędzi hydraulicznych i udzieleniu kwalifikowanej pomocy przed-medycznej.
Założenie 3.
Resuscytacja krążeniowo oddechowa u osoby, u której stwierdzono brak oddechu i krążenia.
Wszystkie elementy ćwiczenia wykonywała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownicy.
Podczas podsumowania ćwiczeń obserwatorzy obecni podczas pokazu stwierdzili, iż jednostka posiada odpowiedni sprzęt i ratowników wraz z odpowiednim wyszkoleniem do podejmowania tego rodzaju działań.
Zarząd jednostki składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Wiązownica i dyrekcji ZS Wiązownica za możliwość wzięcia udziału w tak poważnych ćwiczeniach, które na pewno podniosły umiejętności naszych ratowników.

               
Gminne Manewry Ochotniczych Straży Pożarnych


   3.10.2015r. w Radawie odbyły się manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wiązownica.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie skuteczności w działaniu kilku jednostek jednocześnie w przeróżnego rodzaju zdarzeniach.
Po wykonaniu ćwiczeń Wójt Gminy Wiązownica Pan Marian Jerzy Ryznar podsumowując działania wszystkich jednostek stwierdził, że strażacy, jak i sprzęt są dobrze przygotowani do niesienia pomocy potrzebującym.
Po zakończeniu ćwiczeń strażacy spotkali się na wspólnej grochówce.


                                 Manewry KSRG

1.10.2015r. w miejscowości Radawa odbyły się powiatowe manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W ćwiczeniach wzięło udział 11 jednostek, w tym po raz pierwszy Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązownicy. Powitania wszystkich przybyłych jednostek dokonał Wójt Gminy Wiązownica Pan Marian Jerzy Ryznar, życząc dobrych i owocnych ćwiczeń oraz doceniając potrzebę istnienia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej udział wzięli, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu st. kpt. Krzysztof Brudek, mł. bryg. Janusz Jabłoński i mł. kpt. Dawid Skuratko.
Założeniem ćwiczeń było ugaszenie pożaru budynku mieszkalnego wraz z ewakuacją osób poszkodowanych i udzieleniem kwalifikowanej pomocy przed-medycznej, pożar lasu na dużym obszarze, działania ratownicze na akwenach wodnych.
Wszystkie zagadnienia zostały wykonane prawidłowo, co dowodzi o dużej sprawności i wyszkoleniu jednostek włączonych do KSRG.

               Ruszyła rozbudowa remizy

            Uroczyste włączenie do KSRG

05.07.2015r o godzinie 14 w Kościele Parafialnym w Wiązownicy rozpoczęły się uroczystości z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownicy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
We Mszy Świętej Koncelebrowanej przez Proboszcza parafii Wiązownica Ks. Prałata Adama Rejmana, Ks. Prałata Mieczysława Rusina, Kapelana Strażaków i Ks. Mariusza Woźnego i uroczystościach przy remizie uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Wiązownica. Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy przeszli pod figurę Św. Floriana która została ufundowana i poświęcona dla upamiętnienia tak ważnego wydarzenia. Po przejściu na plac przy remizie, przeprowadzono dalszą częśc uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.
W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali:

Przedstawiciel KW PSP w Rzeszowie St. Kapitan Maciej Nowak
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP W Jarosławiu St. Kapitan Krzysztof Brudek
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Stanisław Górski
Wójt Gminy Wiązownica Marian Jerzy Ryznar
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Władysław Papa

Z okazji uroczystości wręczone zostały medale za zasługi dla pożarnictwa, podziękowania i wyróżnienia dla druhów z naszej jednostki.
Medalem za wkład w rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wiązownica odznaczony został Wójt Gminy Wiązownica Marian Jerzy Ryznar.

ZŁOTYM medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:
dh. Władysław Papa
dh. Władysław Naspiński
dh. Władysław Kłak
dh. Jan Lichołat
dh. Ryszard Knap
dh. Józef Wysocki
dh. Andrzej Boruta
dh. Wiesław Płachetko

BRĄZOWYM medalem
dh. Janusz Rożek
dh. Jerzy Feldman
dh. Piotr Lichończak
dh. Paweł Płachetko

Odznake Wzorowy Strażak Otrzymali:
dh. Dariusz Wyczawski
dh. Adrian Ryznar
dh. Adam Socha

Wyróżnienie Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu otrzymali:
dh. Stanisław Kłak
dh. Józef Kruk
dh. Mateusz Wysocki
dh. Radosław Ryznar
dh. Stanisław Kłak syn Michała

Wyróżnienie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownicy otrzymali druhowie:
Arkadiusz Kłak - Krystian Knap - Marcin Wojtowicz - Patryk Naspiński - Grzegorz Dzieża - Przemysław Brzyski - Ryszard Kruk - Kamil Babiarz - Łukasz Telega - Robert Knap - Piotr Rechton - Marcin Gajda - Krzysztof Knap - Patryk Lichończak - Mateusz Błajda - Patryk Górski - Karol Bieszczad - Radosław Cetnarowicz.

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododziałów pieszych po której uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek przygotowany na placu przy remizie.
W godzinach wieczornych odbyła się zabawa taneczna.

Jednostka z OSP w Wiązownicy w KSRG
    

            OSP Wiązownica w KSRG


4 maja 2015 roku, decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wiązownicy została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to historyczna chwila dla naszej Jednostki, jak i dla całej miejscowości.

Z tej też okazji 5 lipca 2015 roku o godzinie 14.00 w naszym Kościele Parafialnym zostanie odprawiona Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Po uroczystej Mszy Świętej nastąpi przemarsz do figury św. Floriana, która została ufundowana i będzie z tej okazji poświęcona. Po poświęceniu figury, na placu przy remizie, odbędzie się uroczyste przekazanie aktu włączenia Jednostki OSP Wiązownica do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie.

Zapraszamy wszystkich Strażaków wraz z rodzinami oraz mieszkańców naszej miejscowości do wzięcia udziału w tym historycznym wydarzeniu, jakim jest włączenie Jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

 

Prezes Zarządu OSP Wiązownica

Władysław NaspińskiSPRZĘT PŁYWAJĄCY GOTOWY DO DZIAŁAŃ

                               Festyn Rodzinny w Wiązownicy

17 Maja na placu ZS w Wiązownicy odbył się festyn rodzinny.
Dzieci i młodzież z naszej szkoły przygotowały i przedstawiły bogaty program artystyczny, były gry, zabawy i konkursy.
Jak co roku nasi strażacy wzięli udział w festynie demonstrując pokaz sprawności w udzieleniu pierwszej pomocy i eweakuacji poszkodowanego kierowcy z pojazdu który uległ wypadkowi, druhowie użyli do tego deski ortopedycznej.
Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy dyrekcji szkoły za możliwość corocznego udziału naszej jednostki w festynie i propagowanie zasad bezpieczeństwa.

Maj miesiącem uroczystości strażackich Uroczystości z okazji dnia strażaka jednostka OSP Wiązownica rozpoczęła już 2 maja 2015 roku biorąc udział we Mszy Świętej w Kalwarii Pacławskiej podczas wojewódzkiej pielgrzymki strażaków do tamtejszego sanktuarium Mszy Świętej przewodniczył Ks. Biskup Adam Szal.
Następnie 4 maja wzięliśmy udział we Mszy Świętej w kościele parafialnym w Wiązownicy prosząc przez stawiennictwo patrona Św. Floriana o potrzebne łaski i opiekę dla strażaków podczas wykonywania tak potrzebnej służby bliźniemu. Po zakończonej mszy strażacy udali się do remizy.
Strażacy z jednostki OSP Wiązownica składają serdeczne podziękowania mieszkańcom naszej miejscowości i sympatykom naszej OSP za życzenie i miłe słowa z jakimi spotkaliśmy się podczas ostatnich dni.

    Utrzymać gotowość bojową i przekazać zdobytą wiedzę.

Pod tym hasłem zorganizowano kolejne ćwiczenia w OSP Wiązownica zagadnieniami ćwiczeń było współdziałanie dwóch zastępów z naszej jednostki to jest : GBA i GBM którymi w tej chwili dysponuje jednostka podczas gaszenia pożaru poddasza.
Następnym zagadnieniem był pokaz i przeszkolenie naszych ratowników z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy z uwzględnieniem różnych technik umieszczania poszkodowanego na desce ortopedycznej i podtrzymywanie funkcji życiowych do przybycia służb medycznych.
Po zakończeniu ćwiczeń i podsumowaniu i strażacy wyrazili potrzebę organizowania tego rodzaju ćwiczeń i uczestniczenia w takich szkoleniach cyklicznie.

 


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wiązownicy zwraca się z prośbą
do strażaków ochotników
do członków ich rodzin i znajomych
do sympatyków i przyjaciół
do kierownictw firm, zakładów i instytucji

o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Organizacji.

Aby to zrobić wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT w pozycji Wniosek o przekazanie 1% podatku wpisać nazwę naszej OSP, numer KRS oraz wysokość kwoty.

W naszym przypadku należy wpisać:

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  Numer KRS 0000116212

 

Dodatkowo w pozycji "I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" - koniecznie należy wpisać

1% dla OSP Wiązownica, 37-522 Wiązownica,

woj. podkarpackie

 
Zapewniamy że przekazane kwoty będą wykorzystane na cele statutowe

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:


1. nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,
2. stanowi poważne zagrożenie dla:
osoby wypalającej połacie traw (możliwość doznania zawału serca lub udaru termicznego),
organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni. Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd lęgowych zakładanych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w pobliżu skupisk drzewostanów może skutkować śmiercią dużych zwierząt leśnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne zadymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje owady latające, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym takim jak dżdżownice,
popularnych roślin łąkowych.
3. angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,
4. powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się do środowiska naturalnego.

Kolejny pożar suchych traw

W niedzielne południe 08.03.2015 jednostka OSP Wiązownica została zadysponowana do pożaru suchych traw w Manasterzu.
Po dotarciu na miejsce dołączyliśmy  do jednostki z Manasterza która już podjęła działania gaśnicze.
Po rozpoznaniu została podjęta decyzja o zadysponowaniu kolejnej jednostki z OSP Szówsko, po kilku minutach OSP Szówsko przybyło na miejsce Działania trwały 1 godzinę 20 minut brało w nim udział 3 zastępy OSP.
Spaleniu
uległo około 10 hektarów nieużytków.

W niedziele 1 marca 2015 roku odbył sie drugi halowy turniej piłki nożnej jednostek OSP z gminy Wiązownica.
Miejscem turnieju była hala sportowa ZS w Wiązownicy.
Rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy którzy kibicowali swoim jednostkom dla wszystkich przygotowano puchary i dyplomy ufundowane przez Wójta gminy Pana Mariana Jerzego Ryznara który obiął patronat nad turniejem.
Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco:
1 miejsce - OSP Ryszkowa Wola
2 miejsce - OSP Piwoda
3 miejsce - OSP Radawa
4 miejsce - OSP Cetula
5 miejsce - OSP Manasterz
6 miejsce - OSP Wiązownica
7 miejsce - OSP Nielepkowice
8 miejsce - OSP Zapałów

                                Kolejne ćwiczenia w WiązownicyW dniu 30.01.2015 zostały zorganizowane w naszej jednostce ćwiczenia zostały one podzielone na 3 etapy.
Pierwszym zagadnieniem było rozwinięcie bojowe na odległość 60 metrów z użyciem wody i wykonaniem zasilania do samochodu. Celem tego ćwiczenia było utrwalenie techniki łączenia i rozwijania węży gaśniczych w warunkach nocnych.
W drugim zagadnieniu strażacy ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej i ewakuacji osób poszkodowanych w wypadku drogowym w tym ćwiczeniu poszkodowany w wypadku został umieszczony na desce ortopedycznej i zabezpieczony kołnierzem ortopedycznym.
Trzecim zagadnieniem było doskonalenie umiejętności używania i pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych.

Celem ćwiczeń było jak zawsze podniesienie sprawności utrzymania gotowości bojowej, prawidłowego i bezpiecznego korzystania z posiadanego sprzętu.


               Zebranie sprawozdawcze OSP Wiązownica

W sobotę 10.01.2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w naszej jednostce za 2014 rok.

Zebranie rozpoczął druh prezes Władysław Naspiński witając wszystkich przybyłych druhów.
Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie druha Radosława Ryznara który poprowadził dalsze zebranie.
Po przedstawieniu sprawozdań z działalności jednostki stanu finansów i komisji rewizyjnej druhowie rozpoczęli dyskusję.
W dyskusji głos zabrali:
Druh Władysław Papa - Prezes Zarządu Gminnego OSP
Druh Ryszarad Knap - Komendant Gminy OSP
Druh Władysław Naspiński - Prezes OSP
Druh Jerzy Feldman - Naczelnik OSP
Druh Radosław Ryznar
Druh Ryszard Kruk
Druk Krystian Knap
Druh Wiesław Płachetko

Druh Władysław Papa przedstawił informacje z działalności Zarządu Powiatowego ZOSP RP

Druh Komendant Gminny przedstawił działalność Zarządu Gminnego OSP jak również przedstawił informacje z działań  w jakich brały udział jednostki z terenu naszej gminy, sprawy związane z wyszkoleniem jak również z usprzętowieniem OSP.
Druh Komendant podziękował Wójtowi Gminy Panu Marianowi Jerzemu Ryznarowi za wymianę dwóch samochodów gaśniczych dla Zapałowa i Piwody jak również za przekazanie w roku sprawozdawczym drugiego samochodu do naszej jednostki STARA 266

Druh Prezes Naspiński i Naczelnik Feldman przekazali podziękowania dla druhów z naszej jednostki za ich ofiarną i bezinteresowną pracę na rzecz naszej miejscowości i gminy po wyczerpaniu tematów zebrania przewodniczący poddał pod głosowanie absolutorium dla zarządu osp które został udzielony jednogłoście, na tym zebranie zostało zakończone.

Po zakończeniu zebrania druhowie podzielili się opłatkiem życząc sobie nawzajem dużo
szczęścia i  zdrowia  w nowym 2015 roku.

W związku z zaczynającym się okresem grzewczym, a więc również, wzrostem zagrożeń związanych z przypadkami zatruć tlenkiem węgla, Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązownicy, zwraca się z apelem do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z urządzeń grzewczych.

Czad czyli tlenek węgla jest gazem trującym, który wchłaniając się drogą oddechową do organizmu człowieka, przenika do krwi, uniemożliwiając prawidłowe rozprowadzanie tlenu, wskutek czego uszkodzeniu ulegają organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie. Powstaje on w wyniku niepełnego spalania węgla i innych paliw zawierających w swym składzie cząsteczki węgla. Może się tak stać w przypadku gdy w pomieszczeniu,  w którym znajduje się piec gazowy, nie będzie napływu dostatecznej ilości powietrza  z zewnątrz.

 

 

 

XXXIV Gmine zawody sportowo-pożarnicze

 

3.08.2014 odbyły sie zawody gmine jednostek OSP z terenu gminy Wiązownica po wykonaniu sztafety i ćwiczenia bojowego jednostka nasza zajeła 2 miejsce.

I miejsce OSP Cetula

III miejsce OSP Nielepkowice 

Gratulujemy zwycięzcom  życzac sukcesów w zawodach wyższego szczebla.

 

 

 

 

 

Drugi samochód w OSP Wiązownica

 

24 lipca 2014 z inicjatywy Wójta Gminy Wiązownica dokonano przekazania samochodu pożarniczego z OSP Zapałów do naszej jednostki.Przekazanie samochodu było możliwe na skutek  zakupu dla jednostki w Zapałowie samochodu marki IVECO. Przekazania dokonał  dh.Prezes Adam Jaremko jako przedstawiciel Zapałowa a do Wiązownicy przyjął dh.Prezes Władysław Naspiński.

Jest to samochód marki star 266 GBM ze zbiornikiem 3000l.Samochód został przekazany wobecności pracownika Urzędu Gminy Wiązownica P.Romana Kisały.Dodatkowy samochód w naszej jednosce na pewno podniesie bezpieczeństwo naszej miejscowośći i okolic.

 

 

 

 

 

 

 


Po raz kolejny jednostka OSP Wiązownica wzięła udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Zespół Szkół w Wiązownicy. Po programie artystycznym zaprezentowanym przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum strażacy z naszej jednostki zaprezentowali pokaz sprawności w działaniu. Zagadnieniem wykonywanego pokazu był pożar wewnętrzny budynku. Strażacy przy użyciu aparatów ochrony dróg oddechowych i rozwinięciu linii głównej i gaśniczej weszli do budynku likwidując zagrożenie jednocześnie poprzez komentarz wykonywanych czynności druhowie omawiali zasady zachowania się ludzi podczas takiego zdarzenia. OSP Wiązownica dziękuje dyrekcji szkoły w Wiązownicy za możliwość uczestniczenia w takich imprezach i propagowania zasad przeciw pożarowych.

W dniu 4 maja obchodzimy "Dzień Strażaka", święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń służbę. Z  tej okazji składamy serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownicy za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Jednocześnie życzymy niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, licznych sukcesów oraz wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu.

 

 

 

Zarząd OSP w Wiązownica

 

                                                                                             

15.02.2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Wiązownica.

Rozpoczynajac zebranie Prezes Władysław Naspiński poprosił o uczczenie miuntą ciszy zmarłego w roku sprawozdawczym dh.Fraciszka Kruka.Po przedstawieniu druhom sprawozdań z działalności OSP sprawdzeniem finansowym i Komisii rewizyjnej rozpoczęto dyskusję.

W Dyskusji wiekszości druhów zabrało głos wyrażajać uznanie dla pracy związanej z OSP.

Został również przedstawiony plan działalności na przyszły rok, nasi strażacy ocenili plan jako bardzo ambitny.Dh Władysław Papa przedstawił informację z działalnośći zarządu powiatowego.

Po zakończeniu  dyskusji strażacy udzielili absoluturium zarządowi naszej straży i po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie dziękując wszystkim za owocną dyskusję i przybycie na zebranie.

 

             Ćwiczenia w OSP Wiązownica

 

Mając na uwadze utrzymanie gotowości bojowej w naszej jednostce Naczelnik:Jerzy Feldman zorganizował ćwiczenia.

Plan ćwiczeń zakładał pożar budynku mieszkalnego w którym znajdowały sie osoby.Do ćwiczeń została wykorzystana piwnica naszej remizy. Przystępując do akcji z użyciem aparatów ODO i zabezpieczeniem wodnym strażacy weszli do zadymionego pomieszczenia ewakuując poszkodowanych i udzielając pomocy przed medycznej. Po ugaszeniu pożaru i przewietrzeniu pomieszczenia dokonano dokładniejszego przeszukania pomieszczeń -następnych poszkodowanych nie stwierdzono. Po zakończeniu ćwiczeń Naczelnik podsumował ćwiczenia podziękował strażakom za udział w ćwiczeniach i stwierdził że jednostka z Wiązownicy potrafi stanąć na wysokości zadania podczas prawdziwych działań.

                 Zawody Powiatowe

 

Dnia 8.09.2013 odbyły sie zawody Powiatowe Ochotniczych Straży Pożarnej Powiatu Jarosławskiego. Jednostka nasza w drodze eliminacji na zawodach gminnych wywalczyła prawo do wzięcia udziału w zawodach Powiatowych. Po rozegraniu konkurencji i podsumowaniu wyników OSP Wiązownica zajęła 3 miejsce, jest to dobry wynik który potwierdza dobre wyszkolenie naszych strażaków.

         Procesja Bożego Ciała

 

Tradycyjnie jak co roku jednostka z Wiązownicy wzięła udział w procesji po drogach naszej miejscowości, czynnie uczestnicząc w procesji jak i również dbając o bezpieczeństwo przemarszu po wyznaczonej trasie.

  Dzień rodziny w Wiązownicy

 

26 maja na dziedzińcu szkoły w Wiązownicy odbył się festyn pod hasłem ''Dzień rodzinny''. Występowały dzieci i młodzież z naszej szkoły. Strażacy z Wiązownicy również wzięli udział w świętowaniu przygotowując konkurencje strażacką. W konkurencjach strażackich mogli wziąć udział rodzice ze swoimi dziećmi. Zabawy te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Po zakończeniu wszystkie dzieci otrzymali dyplomy dla super strażaków jak również drobny upominek.

                                   Dzień Strażaka

W niedzielę 05.05.2013r strażacy naszej jednostki wzięli udział we mszy Świętej z okazji Św. Floriana patrona strażaków. Msza Św. za strażaków i ich rodziny jak i za zmarłych druhów odprawił proboszcz parafii Ks. Adam Rejman, życząc na zakończenie dalszych sukcesów w jakże potrzebnej i trudnej pracy. Po mszy strażacy wraz ze sztandarem wyruszyli do swojej remizy umocnieni duchowo na następny rok w służbie potrzebującym.

"KREW DAREM ŻYCIA"

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiadając na apel Prezesa HDK Płomyk pana Zdzisława Wójcika druhowie z OSP Wiązownica oddali honorowo krew. Oddana krew została przekazana dla ciężko chorego przygotowującego sie do operacji nowotworu.

Druhowie z Wiązownicy wiedząc jak wielkim darem jest krew zdeklarowali się do kolejnej takiej akcji, zapraszając inne jednostki z terenu całej gminy Wiązownica do honorowego oddawania krwi. Otrzymane słodycze za oddaną krew druhowie przekazali podopiecznym    Domu Dziecka w Jarosławiu.

             Dnia 22 marca 2013r., w ramach „Spotkań z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody” w Zespole Szkół w Wiązownicy, odbyło się spotkanie z panem Jerzym Feldmanen"Naczelnikiem"OSP Wiązownica oraz z Prezesem Władysławem Naspińskim". W spotkaniu , którego tematem spotkania było wypalanie traw, pod hasłem „Nie wypalaj! – Nie zabijaj!” wzięli udział uczniowie klas IV i V. Pan Jerzy opowiedział jakie są skutki wypalania traw dla gleby, dla organizmów żyjących na łące i dla samego człowieka. Podał procedury postępowania w razie pożaru spowodowanego wypalaniem traw, numery wszelkich służb, które trzeba zawiadomić w razie niebezpieczeństwa . Uczniowie poznali również akty prawne oraz sankcje związane z wypalaniem traw.

Dużą atrakcją spotkania był pokaz strażackiego ubrania ochronnego NOMEX, hełmów, obuwia, kominiarki, rękawic,   w które pan Jerzy był ubrany .

Bardzo chętnie odpowiadał na pytania uczniów, którzy zainteresowani byli tematem pożarów i pracy strażaków.

Spotkanie zakończyło się w miłej i przyjemnej atmosferze, zrobione zostało wspólne zdjęcie.

                     Zebranie sprawozdawcze

 

W dniu 16.02.2013 odbyło się zebranie sprawozdawcze w naszej jednostce. Zebranie rozpoczął prezes jednostki witając przybyłych druhów następnie uczczono minuta ciszy pamięć 2 zmarłych w roku sprawozdawczym strażaków . Przewodniczącym zebrania został dh. Ryznar Radosław .Po przedstawieniu sprawozdania z działalności OSP przez Naczelnika Jerzego Feldmana , finansowego przez Piotra Lichończaka i raportu komisji rewizyjnej straży przeszli do dyskusji.

W dyskusji głos zabrali

- Dh Władysław Papa

-Dh Radosław Ryznar

-Dh Władysław Naspiński

-Dh Tadeusz Płachetko

-Dh Ryszard Knap

-Dh Jan Lichołat

 

Wszyscy zabierający głos podziękowali druhom uczestniczącym i przygotowującym zawody sportowo-pożarnicze w których jednostka zajęła pierwsze miejsce .Za wkład i uczestnictwo w zawodach prezes jednostki wręczył podziękowania i wyróżnienia .

 

Wyróżnieni Druhowie:

- Piotr Lichończak . Wysocki Mateusz. Knap Krystian . Knap Robert . Dzieża Grzegorz . Niemczak Rafał . Brzyski Przemysław . Kruk Ryszard . Wojtowicz Marcin . Naspiński Patryk . Pawełek Dominik . Szczomrzyk Damian .Naspiński Piotr.

 

Po dyskusji i odpowiedzi na nurtujące pytania na wniosek komisji rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi po czym przewodniczący zebrania Dh Radosław Ryznar zakończył zebranie sprawozdawcze dziękując wszystkim druhom za przebycie i owocną dyskusje.

 

                          Dbając o przekazany sprzęt

 

Prawie rok strażacy borykali się z problemem suszenia węży po akcjach gaśniczych (poprzednia suszarnia została zdemontowana z powodu budowy parkingu).Po odbytych dyskusjach strażacy podjęli starania ustawienia nowej suszarni. Na wniosek prezesa i uzyskania zgody władz gminy została ustawiona przed remizą nowa suszarnia , wykonana jest ze słupów elektrycznych które zostały pozyskane ze złomowania.

Do ustawienia tak wysokiej konstrukcji został wynajęty dźwig po ustawieniu słupów i zamontowaniu urządzeń wyciągających dokonano pierwszej próby.

Urządzenie spisuje sie znakomicie

                                      Prace przy Remizie

 

Strażacy z naszej jednostki mając na celu utrzymanie dobrego stanu remizy wycieli w czynie społecznym drzewa znajdujące sie przy budynku, oczywiście posiadając na to odpowiednie zezwolenia. Wycięcie drzew było konieczne ponieważ dochodziło do uszkodzenia dachu ścian remizy jak również drzewa przeszkadzały w planach jakie chce zrealizować jednostka a mianowicie przed budynkiem ma stanąć figura Św. Florianna .

 

Do tej uroczystości strażacy sie już przygotowują.

Po zasięgnięciu opinii mieszkańców naszej miejscowości co do odsłonięcia remizy wypowiadają sie w samych pozytywach zauważając, że teraz widać piękny budynek naszej straży .

 

Poradnik dla dzieci

 

 

http://straz.gov.pl/page/index.php?str=1726

 

  

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii

 

            http://straz.gov.pl/page/index.php?str=1725

 

 

Poradnik" Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, bezpieczny las"

 

http://jrg1szczecin.republika.pl/poradnik.htm