HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W WIĄZOWNICY

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązownicy została założona 1904roku. w oparciu o stwierdzenia najstarszych mieszkańców wsi. Na początku założenia straży w Wiązownicy siedzibą jej był budynek drewniany przy starej Szkole Wiejskiej .Wyposażeniem pierwotnym była pompa ręczna na konnym wozie drewnianym ciągniętym przez wybrane konie będące własnością gospodarzy między innymi :Chodań Michał, Golba Stanisław, Lichołat Franciszek .

Pierwszym Naczelnikiem straży był druh Socha Władysław.

W roku 1950 straż otrzymała pierwszą mechaniczną pompę. A w roku 1957 następną pompę M800 o większej wydajności wraz z wyposażeniem. W latach 1961-1962 została wybudowana nowa remiza strażacka obok dawnej Gromadzkiej Rady Narodowej i w sąsiedztwie dawnego Kółka rolniczego , która funkcjonuje do chwili obecnej. Zaraz po oddaniu do użytku wybudowanej remizy strażacy otrzymali pierwszy samochód bojowy z zaopatrzeniem wodnym.

Na przełomie lat 1950-2000 dzięki ofiarnej pracy i zaangażowaniu na rzecz ochrony przeciwpożarowej nasi strażacy brali udział w zawodach pożarniczych powiatowych, rejonowych i gminnych zajmując czołowe miejsca i zdobywając wiele cennych nagród.

Strażacy byli również budowniczymi basenów przeciwpożarowych, które były większości jedynym źródłem zaopatrzenia wodnego w czasie pożarów.

Strażacy z Wiązownicy dzięki swojej aktywności i własnym staraniom o lepszy sprzęt strażacki i wyposażenie spowodowali, że w dniu 23 lipca 1990 roku został im przekazany bezpłatnie na własność samochód bojowy STAR 244 GBA. W 2011 roku został zakupiony samochód GBA 2,5/16 IVECO Magirus a STAR 244 został sprzedany.

Obecnie prezesem jest Władysław Naspiński  natomiast naczelnikiem jest Jerzy Feldman.

 

Poradnik dla dzieci

 

 

http://straz.gov.pl/page/index.php?str=1726

 

  

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii

 

            http://straz.gov.pl/page/index.php?str=1725

 

 

Poradnik" Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, bezpieczny las"

 

http://jrg1szczecin.republika.pl/poradnik.htm