Zarząd:

 

 

 

 

                                       Prezes:   Władysław Naspiński

                                                    Naczelnik: Jerzy Feldman

Wiceprezes:  Ryszard Knap

Z-ca naczelnika : Janusz Rożek

Sekretarz :       Dariusz Wyczawski

Skarbnik :   Piotr Lichończak

Gospodarz:   Wiesław Płachetko

Kronikarz :   Marcin Wojtowicz

Członek :   Stanisław Kłak

 

Poradnik dla dzieci

 

 

http://straz.gov.pl/page/index.php?str=1726

 

  

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii

 

            http://straz.gov.pl/page/index.php?str=1725

 

 

Poradnik" Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, bezpieczny las"

 

http://jrg1szczecin.republika.pl/poradnik.htm